خلاق بودن و یادگیری خلاقیت برای عموم ما دست نیافتنی هستند. همه ما در طی …

تحصیل و زندگی با اسطوره هایی دست نیافتنی در حوزه های علم و دانش مواجه بوده ایم. تعریف و تمجیدهایی که از آنها توسط معلمان و خانواده و دوستان انجام می شد باعث شد این تصویر در ذهن ما شکل بگیرد که این دانشمندان دارای قدرت های ذهنی خاص و استثنایی بوده اند و دیگر نمونه آنها هرگز بوجود نخواهد آمد.

نگاه از پایین به بالا نسبت به دانشمندان، چنان در ذهن ما ریشه دوانده که خود را بسیار کم توان می دانیم. نمی توانیم حرف و ایده جدیدی را مطرح کنیم.  دادن ایده جدید از طرف ما، با جایگاهی که برای ما در ذهنمان ایجاد کرده اند، در تناقض خواهد بود. نتیجه این طرز فکر آن است که ما جرات و جسارت حتی فکر کردن به ایده های جدید را نداشته باشیم.

آنچه واقعیت دارد این است که ما نیز وظیفه و سهمی در پیشرفت دانش بشری بر عهده داریم. ما می توانیم به هموار نمودن مسیر زندگی و حتی دانش بشری کمک نماییم و نامی نیک از خود در تاریخ بشر به یادگار بگذاریم.

شما هم در این مسیر سهمی و حقی دارید. این سهم و حق را باید بدست آورید. خلاقیت برای همه امکان پذیر است. اما اینکه در چه حوزه ای ( دانش، تکنیک، هنر تجسمی، موسیقی، ورزش و یا …) و در چه سطحی می توانید گامی بشر را به جلو ببرید، بترتیب بستگی به موارد زیر دارد:

  1. باور شما از خودتان
  2. علاقه شما
  3. میزان کوشش تان
  4. دانسته های شما
  5. توانمندی های جسمانی شما (در صورت ارتباط مانند ورزش)

جهت فراگیری خلاقیت و آماده نمودن ذهنتان، می توانید از یادگیری خلاقیت این مجموعه کمک بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید