طراحی ، برنامه نویسی و تولید انواع نرم افزارهای آموزشی تعاملی در بستر CD مانند:

  1. سه نرم افزار آموزش جغرافیای دوره راهنمایی
  2. پیک نوروزی اداره کل شهرستانهای تهران
  3. سی دی های همراه پیک های دانش آموزی و  . . .