در این مجموعه آزمون ها و آموزش های لازم جهت یادگیری خلاقیت برای همه افراد ارائه می گردد.

آزمون تورنس، آزمونی استاندارد و مورد تایید جهانی می باشد ، در این آزمون میزان آمادگی ذهنی شما برای خلاقیت سنجیده می شود و به مفهوم توانایی مطلق و یا عدم توانایی قطعی شما برای خلاق شدن نیست.

لطفا با دقت به سوالات پاسخ بدهید.