طراحی و تولید محتوای آموزشی متناسب با گروه سنی و پیش دانسته های فراگیران ، فعالیتی تخصصی است که ما با داشتن تجربه سالیان فعالیت تولیدی، کارشناسی و نظارتی بخوبی و بر اساس استانداردهای ملی و جهانی محتوای مناسب را بر اساس نیاز شما و با همکاری خودتان تهیه و متناسب با بستر نشر آن اعم از CD، DVD یا وب آماده ارائه به فراگیران می نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید